Paano Magsimula sa Negosyong Di Apektado ng Pandemya at sa Napakaliit na Kapital lang?

Sa buong taon ng 2020 nagawa ng mga estudyante ng Team GENUINE na makapag benta ng mga produkto sa internet na nagkakahalaga ng Php28,379,606 kahit na may pandemya.

Na-feature na rin ang founder na si coach Karl sa isa sa mga vlogs and Chink positive show ni sir Chinkee Tan.

About the Founder


As of August 2021, si coach Karl ay meron ng over 1 MILLION followers sa lahat ng kanyang social media combined (Tiktok, Facebook, YouTube).


MISSION:

Makatulong sa at least 1 Million Pilipino na magkaroon ng matagumpay na negosyo, masayang pamilya at magandang kalusugan.


VISION:

Sa pamamgitan ng mga training ng Team GENUINE academy ay makatulong tayo sa pag unlad ng ekonomiya ng Pilipinas.


OUR CULTURE:

Ang Team GENUINE™ ay nagsisilbing ikalawang pamilya ng bawat miyembro na ang layunin ay tulungan ang bawat isa na umasenso sa pinansyal, personalidad, kalusugan, relasyon sa pamilya at sa ibang tao.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.


DISCLAIMERS: The results and income examples shown on this content are extraordinary. They're designed to give you an idea of what's possible. Individual results may vary. Team GENUINE™ does not guarantee that anyone will make any money from the use or promotion of our business training products, trainings and services. Success in any business requires leadership effort, skills, commitment, and dedication and will be dependent 100% from your effort.


© Team GENUINE. All rights Reserved. 2019