Congratulations! Basahin mo ng mabuti ang instructions sa ilalim at sundin mo agad para makapag simula ka na!

I-send samin ang screenshot ng proof of payment mo o yung resibo ng binayaran mo kasama ng iyong full name, contact number at email address na ginamit sa pag fill-up ng form para ma-guide ka namin sa next step at makapag simula ka na.


IMPORTANT: Siguraduhing malinaw ang picture na ise-send mo samin para hindi magkaroon ng delay.


Example:

DISCLAIMER: The results and income examples shown on this content are extraordinary. They're designed to give you an idea of what's possible. Individual results may vary. Team GENUINE™ does not guarantee that anyone will make any money from the use or ptomotion of our business training products, training and services. Success in any business requires leadership effort, skills, commitment, and dedication and will be dependent 100% from your effort.

© 2023 Team GENUINE. All Rights Reserved.